Saaritehtävien tasapainoitus

Wiki Grepolis FIsta
Hyppää navigaatioon

Saaritehtävät ovat saatavilla saarissa, joissa on maatiloja. Näissä tehtävissä saat haasteita, jotka edistävät etenemistäsi pelissä, antavat palkinnoiksi arvokkaita esineitä ja voit ansaita sodan- ja viisauden kolikoita, joita voi käyttää sankareiden laajentamiseen.

Maaliskuun - toukokuun 2017 välisenä aikana tätä järjestelmää on muokattu uudelleen, jotta nämä tehtävät olisivat pelaajille aktiivisina pelin kaikissa vaiheissa.

Yhteenveto muutoksista

Saaritehtävien uudelleen muokkauksen päätavoitteena on ollut skaalata tehtäviä paremmin pelaajien etenemiseen, tehdä tehtävistä haastavampia ja tehdä palkinnoista arvokkaampia. Lisäksi olemme keskittyneet poistamaan haittoja ja esteitä sekä parantamaan ominaisuuden yleisilmettä, jotta se olisi helpommin ymmärrettävissä ja mukavampi.

Toistot

Muutokseen on sisällytetty useita toistoja, jotta pelaajat voivat testata ja antaa palautetta. Jotkut toistot on saatavissa vain betassa ja osa on sisällytetty aktiivisiin pelimaailmoihin.

Ensimmäinen toisto

Ensimmäisen toiston myyttisten yksiköiden tehtävä, joka pyysi poistamaan joukot, on otettu käyttöön viisauden ja sodan kolikoiden laskemistapaa on muutettu ottamaan huomioon pelimailman nopeus ja yksikön vahvistusvaikutuksia säädettiin paremman skaalauksen mahdollistamiseksi.

Lisäsäätöjä tehtiin kunkin matkan vaikeuden määrittämiseksi. Vain suurimman saaren kaupunki otetaan huomioon, jotta vastaperustetut kaupungit eivät aiheuta helppoa matkaa ja siten vähemmän arvokkaita palkintoja.


Toinen toisto

Toisen toiston osalta saaritehtävän vaikeuslaskelmat muutettiin määritettäessä pelin etenemistä. Tavoitteena oli saavuttaa entistä paremmat tehtävät ja palkinnot. 250 000 pistettä eteenpäin tarjoaa uusia haasteita ja parempia palkintoja.

Lisäksi useita pelin sisäisiä palkintoja säädettiin paremman tasapainotuksen mahdollistamiseksi, esim. kun resurssibonukset palauttavat arvon myöhemmissä pelivaiheissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin saaritehtävän varmistamiseen, että niiden arvot pysyvät samanlaisina kaikissa palkintotyypeissä, jotta he eivät houkuta pelaajia vain tiettyjen tehtävien suorittamiseen ja ohittaisi muita.

Kolmas toisto

Kolmannessa toistossa algoritmi, joka määrittelee, milloin ja kuinka usein saaritehtävät ilmestyvät, sopeutettiin siten, että kaikki, jotka eivät ole olleet poissa kauemmin, saisivat aloittaa saarivalikoimien parissa pian palattuaan pelaamaan.

Neljäs toisto

Neljännellä toistolla otettiin huomioon palautteet ja useita bonusvaikutuksia ei voitu kerätä, sen jälkeen kun nämä vaikutukset tulivat liian tehokkaiksi, aktivoitaessa niitä samanaikaisesti useita .

Viides toisto

Viidennen toiston avulla tehtävät siirretään näkyviin tavalliseen tehtävälokiin. Tämä muutos antaa kaikille mahdollisuuden nähdä kaikki saaritehtävät yhdellä silmäyksellä sen sijaan, että heitä vaadittaisiin tarkistamaan kaupunkikatsauksesta uudet, käytettävissä olevat, tehtävät.


Vertailukartta

Lista yksittäisistä muutoksista esineisiin, laskentatapoihin ja vaikutuksiin on pitkä. Alla oleva lista antaa katsauksen tärkeimmistä muutoksista.


Ominaisuus Vanha järjestelmä Uusi järjestelmä
Tehtävätavoite: Kokoa joukot Myyttisiä yksikköjä ei voi lähettää.

Tehtävässä pyydetään tietyn määrän joukkojen lähettämistä.

Myyttisiä yksikköjä voi lähettää.


Tehtävässä pyydetään lähettämään joukkoja yhtä paljon kuin sinulla on väestöä.

Saaritehtävien vaikeuden laskeminen Keskimääräisiä pisteitä, jotka kertyvät saaren kaikissa kaupungeissa, käytetään vaikeustason määrittämiseen. Pisteitä, joita kertyy kauemmaksi edistyneelle saaren kaupungille, käytetään vaikeustason määrittämiseen.
Tehtävien mahdolliset vaikeustasot 24
Pelin etenemistasot 3 4
Tehtävien ilmestymisen aikavälit 2, 4 tai 8 tuntia

Riippuu pelin etenemistasosta.

2, 4, 8 tai 12 tuntia

Riippuu pelin etenemistasosta.

Tehtävät yli 24 tunnin poissaolon jälkeen Ilmestyvät vain asetettuna aikavälinä. Ainakin yksi tehtävä kirjautumisen jälkeen.
Maksimimäärä tehtäviä samaan aikaan 10 6
Maksimimäärä tehtäviä hyväksytty samaan aikaan 4 3
Alueet, joilla määritetään käytettävissä olevat saaritehtävät Kaupunkikatsaus & saari Kaupunkikatsaus , saari & tehtäväloki

Yleiset muutokset

Jotkut muutokset vaikuttavat palkintoihin, jotka ovat käytettävissä useilla pelialueilla, ei ainoastaan saaritehtäväjärjestelmässä.

Esineet

Seuraavien esineiden arvoja muutettu, kun niitä tarjottiin pelin tapahtumissa ja saaritehtävissä. Tämä ei vaikuta "promootioiden tai kaupan tarjousten" kautta saatavissa oleviin esineisiin. Lisäksi on olemassa erilaisia laskutapoja saaritehtävien kautta ansaittuihin kolikkopalkintoihin.

Esine Vanha järjestelmä Uusi järjestelmä
Instant favor.png Kerroin: Esineen taso Kertoimet: Esineen tasot, pelin eteneminen
Unit movement boost.png Kesto: 30 minuuttia / esineen taso Kesto: 60 minuuttia / esineen taso
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Kerroin: Esineen taso Kertoimet: Esineen tasot, pelimaailman nopeus
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Kerroin: Esineen taso, pelimaailman nopeus Kertoimet: Esineen tasot, pelimaailman nopeus, pelin eteneminen
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png 50% / vaikutus 250% / esineen taso


Yksikön vahvistuslaskelmat

Joidenkin yksikön vahvistusvaikutusten perusarvoja kasvatettiin, jotta ne pysyisivät tasapainoisina kaikkiin etenemisasteisiin ja olisivät lähempänä aiempia yksikkömäärälukuja.

Esine Perusarvo (vanha) Perusarvo (uusi)
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Yksikön vahvistusvaikutusten arvot määritetään seuraavasti: perusarvo * maailman nopeus * pelin etenemistekijä .

Tasojen vaikeus ja palkinnot

Saaritehtävien tasapainottamisen pääpaino oli varmistaa, että tehtävät pysyvät yhtä haastavina ja palkitsevina kaikilla tasoilla. Siksi suuri osa muutoksista tehtiin vaikeustason ja palkkioiden suhteen.

Tehtävän vaikeus

Tehtävän vaikeus määräytyy pelin etenemisen tasolla ja saaren suurimman kaupungin etenemisestä.

Pelin etenemistaso Saavutetut pisteet (vanha) Saavutetut pisteet (uusi)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 ei saatavana >250,0000

Aikaisemmin etenemistasoja oli vain 3. Määrää on nyt nostettu 4:n. Lisäksi lisättiin kymmenes haastetekijä, jota käytetään määrittämään paremmin palkinnot kullekin tehtävälle.

Lisäksi kunkin tason edellyttämät kaupunkipisteet on mukautettu siten, että ne eivät enää ota keskimääräistä pistemäärää saaren kaikissa kaupungeissa. Vain jokaisen saaren suurinta kaupunkia käytetään määrittämään kyseisen saaritehtävien haasteita.

Tehtävän haasteen tekijä Keskiarvopisteet (vanha) Suurimman kaupungin pisteet (uusi)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 ei saatavana >14999

Tehtävän vaikeus lasketaan seuraavalla kaavalla: pelin etenemistaso * tehtävän haasteen tekijä .

Saaritehtävän palkintojen muutokset

Kaikkien palkintojen tulee olla yhtä arvokkaita kaikissa pelin vaiheissa, jotta estetään tehtävistä rusinoiden poiminta pullasta.

Alla olevassa taulukossa on vanhat ja uudet palkintotyypit sekä niiden vaikutuksen vertailut.

Palkintotyyppi Palkinto (vanha) Palkinto (uusi)
Viisauden/sodan kolikot Esine Viisauden/sodan kolikot

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Viisauden/sodan kolikot
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Vaikutus; Määrä ei skaalaudu maailman nopeuden mukaan.
Määrä skaalautuu maailmannopeuden mukaan.
(Maksimi kerroin: 4)
Parannettu resurssin tuotanto Esine Parannettu resurssin tuotanto
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Parannettu resurssin tuotanto
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Vaikutus Tuotanto lisääntyy 50% / vaikutus. Tuotanto lisääntyy 250% / esineen taso.
Alennettu rakennusaika Esine Nopeutettu rakentaminen
Building order boost.png
Tehokkaat arkkitehdit (harvinainen, eeppinen)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Vaikutus Rakennusaika alenee 30%.
Vaikuttaa aktivoinnin jälkeen alkaviin rakentamisiin.
Rakennusaika alenee 25%/50%.
Vaikuttaa sen hetkisiin tai vaikutuksen aikaisiin rakentamisiin.
Alennettu värväys Esine Nopeutettu värväys
Unit order boost.png
Alennetut värväysajat (harvinainen, eeppinen)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Vaikutus Värväysaika alenee 30%.
Vaikuttaa aktivoinnin jälkeen alkaviin värväyksiin.
Värväysaika alenee 25%/50%.
Vaikuttaa sen hetkisiin tai vaikutuksen aikaisiin värväyksiin.
Parannettu hyökkäys Esine Parannettu hyökkäys
Attack boost.png
Parannettu hyökkäys (harvinainen, eeppinen)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Vaikutus 10% bonus hyökkäysvahvuuteen. 10/20% bonus hyökkäysvahvuuteen.
Parannettu puolustus Esine Parannettu puolustus
Defense boost.png
Parannettu puolustus (harvinainen, eeppinen)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Vaikutus 5% bonus puolustusvahvuuteen. 5%/10% bonus puolustusvahvuuteen.
Pakotettu uskollisuus Esine Pakotettu uskollisuus
Forced loyalty.png
n/a
 
Vaikutus saatavissa Ei enää olemassa
(ei käyttöä taistelupisteiden kylien kanssa)

Kaikkien harvinaisten tai eeppisten versioiden vaikutuksista ei voida enää pinota niiden tavanomaisia vastapuolia. Aktiivisemman tehon aktivoimisen (normaali < harvinainen < eeppinen) pelaajia kehotetaan vahvistamaan, että nykyinen vaikutus ohittaa voimakkaammin.

Näiden vaikutusten lisäksi tämä pätee myös muihin vaikutuksiin, joita ei voida saavuttaa saaritehtävien kautta: Valppaus ja jumalalliset aistit, parantunut resurssituotanto (harvinainen, eeppinen) ja parannettu suosion tuotanto (harvinainen, eeppinen).

Muita muutoksia

Edellä mainittujen vaikeustasojen ja palkkioiden muutosten lisäksi käyttöliittymälle on tehty lisää muutoksia, joitakin tehtävien tavoitteisiin ja erityisesti sen kielteisiin vaikutuksiin, jotka voidaan aktivoida tehtävätavoitteina.

Tehtävätavoitteet

Seuraavat tavoitteet aggressiiviselle ja rauhanomaiselle vaihtoehdolle on tehty:

Tavoite Muuttuva alue Vanha Uusi
Joukot Yksikkötyypit lähetettäväksi Tavalliset yksiköt Tavalliset yksiköt, myyttiset yksiköt
Vaadittujen yksiköiden määrä Kiinteä yksikkömäärä Kiinteä väestömäärä
Hyökkäävät yksiköt Puolustettavien yksiköiden määrä Kiinteä arvo (vaikeuden mukaan) Riipuu pelimaailman nopeudesta (nopeus^0.8)
Ryöstön jako Ensimmäisenä hyökkäävä pelaaja saa eniten ryöstösaalista Sama ryöstön jako kaikille pelaajille
Puolustautuminen yksikköjä vastaan Yksikköjen määrä, joita vastaan puolustaudutaan Kiinteä arvo (vaikeuden mukaan) Riipuu pelimaailman nopeudesta (nopeus^0.8)
Odota Kuluva aika 5 minuuttia - 9 tuntia 4-16 tuntia

Tehtävät, joissa pelaajat joutuvat kärsimään kielteisestä vaikutuksesta, on mukautettu, jotta niillä olisi enemmän vaikutusta resurssien tuotantoon ja vähemmän vaikutuksia hyökkäyksiin ja puolustuksiin.

Negatiivinen vaikutus Vanhat arvot Uudet arvot
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% per hour Ei enää saatavissa

(ei yhteensopiva taistelupisteiden maatilojen kanssa)

Lisäksi samaan tehtävään ei ole enää mahdollista löytää seuraavia tehtävätavoitteita: hyökkäys ja joukot. Näin varmistetaan, että alusten rekrytointiin keskittyneessä kaupungeissa on aina oltava vähintään yksi mahdollisuus valita saaritehtäviä. Hyökkäys- ja puolustustehtävät ovat edelleen mahdollisia samaan aikaan, kun puolustus voidaan hallita lähettämällä tukiasemia muista saarista.

Tehtävien esiintyminen & rajoitukset

Saaritehtävien jäähtymisaikoja on muutettu. Pelin etenemisestä riippuen uusi saaritehtävä voi näkyä 2, 4, 8 tai 12 tunnin välein. Lisäksi mekaniikkaa on säädetty siten, että käytettävissä on aina vähintään yksi tehtävä, jos olet ollut poissa yli 24 tuntia.

Saaritehtävien enimmäismäärää on vähennetty 10:sta 6:een. Lisäksi 4:n sijasta vain 3 saaritehtävää voidaan hyväksyä kerrallaan.

Käyttöliittymä

Saaritehtävät näkyvät nyt tehtävälokissa, jotta niihin pääsee yhdellä silmäyksellä.


Tehtävien avaaminen ei enää näy sivun oikeassa reunassa.