Kohteesta Wiki Grepolis FI
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Peliä aloittaessasi sinulla on vain yksi kaupunki, mutta ajan myötä haluat laajentaa valtakuntaasi hankkimalla lisää kaupunkeja. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, joko rakentamalla alusta asti (asuttaminen) tai valtaamalla muilta pelaajilta. Tällä wikisivulla keskitymme valtaamiseen.

Valtaamiseen on kaksi tapaa, valloitus ja kapina: Jotkut maailmat käyttävät valloitusta ja toiset kapinaa, tämä riippuu pelattavan maailman asetuksista. Tämä sivu tarjoaa pikaesittelyn kaupunkien valtaamisesta yleisesti.

Edellytykset

Ennen toisen pelaajan kaupungin valtaamista, on otettava huomioon muutama perusedellytys, jotka on ensin täytettävä. Nämä ovat: rakennukset, yksiköt ja kulttuuri.

Rakennukset

Rakennus Minimitaso Tarkoitus
Academy Akatemia Taso 28 Edellyttää siirtokunta-aluksen tutkimusta (Akatemia taso 22), sekä valloitusta (Akatemia taso 28)
Satama Satama Taso 20 Edellyttää siirtokunta-alusten rakentamista

Yksiköt

Valtaaminen edellyttää siirtokunta-alusta satamassa, ja sen on saatavissa heti kun sitä on tutkittu.

Yksikkö nimi Hinta
Siirtokunta-alus Siirtokunta-alus 10,000 Wood.png 10,000 Stone.png 10,000 Iron.png 170 Pop.png

Tarvitset myös riittävästi joukkoja aluksen mukaan, turvaamaan voittosi sekä maalla että merellä.

Kulttuuri

Viimeisenä edellytyksenä on riittävä määrä kulttuuripisteitä mukaan otettavaksi uuteen kaupunkiin. Peliä aloittaessasi sinulla on tilaa kahdelle kaupungille, joista toinen on varattu ensimmäiselle kaupungillesi. Näin ollen, toinen kaupunki ei tarvitse lisäkulttuuripisteitä, mutta tästä seuraavat sen sijaan tarvitsevat.

Valtausmenetelmät

Valloitus piirityksellä

Tämä valloitustapa toimii piirityksen maailmoissa sekä aavekaupungeissa Hyperborea maailmoissa (aktiivisten pelaajien valloitus ei ole siinä mahdollista). Kapinan maailmoissa "valloitetaan kapinalla" (Kts. seuraava kappale).

Voit jakaa valtaamisen kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa hyökkäät kohdekaupunkiin ja takaat, että siirtokunta-aluksesi rantautuu turvallisesti. Toisessa osassa, rauhoitat saarron aikana kaupunkia ja pidät huolta siitä, ettei edellinen hallitsija ota kaupunkia takaisin.

Piirityksellä valloittamisen yksityiskohdat

Hyökkäys

Valitse kohde
Town fight.png

Tässä vaiheessa pitää valita kohde ja opastaa siirtokunta-aluksesi sinne turvallisesti. Siirtokunta-aluksen maksimi matka-aika on 48 tuntia, joten kohteen tulee olla tällä etäisyydellä.


Hyökkäyksen lähetys
Klikkaa kohdekaupunkia, jotta näytölle ilmestyy armeijan välilehti, aivan kuten normaalissakin hyökkäyksessä.
Sinulla pitää olla:
  • Siirtokunta-alus
  • maayksiköitä (maa voitto on pakollinen)
  • meriyksiköitä (meri voitto on pakollinen)
Hyökkäyksesi tärkein voima on siirtokunta-alus. Sitä ei saisi tuhota missään tilanteessa, sillä muussa tapauksessa valloitus keskeytetään ja selviytyneet joukot vetäytyvät. Hyvänä taktiikkana voisi olla hyvä lähettää yksi tai useampi hyökkäysaalto tuhoamaan vastustajan puolustus, ennen kuin varsinainen valloitus alkaa.
Puolustusyksiköiden tai jälkiarmeijajoukkojen lähettäminen
Lopullisessa hyökkäyksessä on myös erittäin tärkeää lähettää puolustavia yksikköitä. Näitä ovat kaksi- ja kolmisoudut, joka torjuvat merivoimien yksiköt, sekä riittävä puolustusvoimavarat, joilla on vahvat puolustusmäärät pidätellä vihollisen maayksiköitä. Tietenkin voit myös tukea muiden kaupunkien valloitusta. Tärkeää tässä on, että kaikki sotilasarmeijat lähetetään "tuki" -tilassa, joten kun he saapuvat, he voivat auttaa joukkoja, jotka ovat jo mukana kaupungin raskaassa vallotustaistelussa.
Kaupunkia voidaan tukea vain jumalallisilla yksiköillä, jos kaupungin jumala on sama kuin jumalallisten yksiköiden jumala. Tämä pätee myös piirityksen alla oleviin kaupunkeihin. Joten jos haluat yksiköt eri jumalista, jotka tukevat kaupunkia, sinun on lähetettävä ne siirtokunta-aluksen rinnalle. Ja jos et, sinun täytyy sovittaa jumala yhteen piirityksen alla olevan kaupungin jumalaan.

Piiritys

Foglalas.png
Kun siirtokunta-aluksesi on turvallisesti rantautunut, sillä välin kun olet taannut sekä meri- että maavoimien voiton ja nujertanut kaupungin puolustusarmejan, asukkaat eivät ole erityisen taipuvaisia uuden johtajan alaisuuteen. Valoittava armeijasi tarvitsee tietyn aikaa vakuttaakseen asukkaat uskomaan, että olet edellistä parempi johtaja ja saada heidät puolustamaan rinnallasi.


Piirtyksen kesto eroaa maailmasta toiseen. Useimmissa maailmoissa se riippuu nopeustekijästä, mutta se voidaan myös asettaa itsenäisesti. Tarkat piiritysajat kullekin maailmalle on nähtävissä tietoa maailmoista-artikkelissa. Demokratiaa tutkimalla piirityksen kestoa voidaan pidentää 10%.
Piirityksen aikana puolustajalla ei ole valtaa kaupunkiin. Mutta joukkojasi vastaan voidaan hyökätä, vaikka niitä voidaan myös tukea. Näet tulevat hyökkäykset ja tuet, jos siirryt kaupunkiin, josta siirtokunta-alus on lähetetty.Napsauta kuvaketta, joka näyttää valloituksen kohdassa „Joukkojen liikkeet“.
Tärkeää: Piirityksen aikana hyökkäys nostaa piiritystä ja tuen päämääränä on onnistunut piiritys. Hyökkäyksen aikana hyökkäykset auttavat sinua, piirityksen aikana tuet auttavat sinua.
Onnistunut piiritys
Jos valloittavat joukot selviytyvät piiritysajasta ilman nujerrrusta, kaupunki muuttuu valtaasi. Kaikki rakennukset ja kohteet, joita on tutkittu, pysyvät ehjinä, paitsi jos olet erityisesti hyökännyt niitä kohti jumalallisella voimalla tai katapulttien kanssa. Sirtokunta-aluksiasi ei voi käyttää uudelleen, ne katoavat. Siirtokunta-aluksilla saapuvat joukot pysyvät uudessa kaupungissasi tukitoimina, kunnes ne peruutetaan.
Epäonnistunut piiritys
Siirtokunta-alus tuhotaan, jos joku hyökkää piiritettyyn kaupunkiun ja voittaa maa- tai merittaistelun, mikä tarkoittaa sitä, että hän on kukistanut joko kaikki maavoimien tai merivoimien yksiköt eikä hän ole menettänyt kaikkia joukkojaan itse taistelussa. Tällöin piiritys nostetaan esille ja siirtokunta-aluksesi uppoaa.

Aavekaupungit

Jos lähetät kohde kaupunkiisi joukkoja ennen siirtokunta-aluksen rantautumista, hyökkäysvaiheessa, ja nämä hyökkäävät joukot saapuvat siirtokunta-aluksen rantautumisen jälkeen, piiritys vaiheessa, ne käyttäytyvät eritavoin kylissä ja autioituneissa kylissä. Jos kylällä on omistaja, nämä joukot pitävät kahvitauon ja palaavat kotiin ilman piirtystä. Jos kylä on autioitunut ja se on aavekylä. ne hyökkäävät kohti piirtysjoukkoasi ja alkavat piirtyksen.

Valloitus kapinalla

Tämä valloitustapa toimii kapinan maailmoissa. Kaikissa muissa maailmoissa toimii "valloitus piirityksellä" (katso ylempänä oleva kappale).

Tässä järjestelmässä on kaksi osaa: ensin pitää vakuuttaa asukkaat siitä, ettei nykyinen hallitsija ole sopiva (hyökkää aloittaaksesi kapinan), sen jälkeen siirtokunta-aluksesi on rantauduttava, jolla osoitat olevasi sopiva johtaja (kapinan aikana, rantauduta siirtokunta-alus).

Kapinalla valloittamisen yksityiskohdat

Hyökkäys

Bluerevolt.png

Kun edellytykset täyttyvät, sinun on lähetettävä hyökkäys kapinointitilassa (poimimalla oikea kuvake hyökkäyksen yleiskatsauksessa) ja poistamalla sitten ainakin kaikki kohdemaassa olevat maayksiköt. Asukkaat alkavat kysyä itseltään, onko oikea hallitsija todella hallinnassa. Kestää jonkin aikaa ennen kuin kansalaisten huhut ja huijaukset ovat levinneet kaupunkiin ja tyytymättömyys lisääntyy. Näin ollen kuluu 12 tuntia onnistuneen hyökkäyksen jälkeen ennen kuin kaupungin kapina alkaa (tämä aika on korjattu, se ei riipu maailman nopeudesta).

Yhdessä kaupungissa voidaan käynnistää samanaikaisesti useita kapinoita. Mutta vain pelaajat, jotka ovat aloittaneet kapinan, voivat valloittaa kaupungin, joten kukaan ei voi hyödyntää toisen pelaajan aloittamaa kapinaa.

Pelaaja ei voi aloittaa uutta kapinaa kaupungissa, kun hän on jo käynnistänyt yhden viimeisen 24 tunnin aikana. Näin ollen kapina-ajan pidentäminen ei ole mahdollista.

Kapina

Redrevolt .png

Kapinan aikana kaupungin väestö on valmis hyväksymään sinut uudeksi hallitsijaksi. Loppujen lopuksi olet osoittanut menestyksellisellä hyökkäyksellä, että olet paremmin toimiva komentaja kuin kaupungin nykyinen hallitsija. Siksi, jos suoritat tänä aikana toisen onnistuneen (normaalin) hyökkäyksen, sis. siirtokunta-aluksen, voit ottaa kaupungin valtaasi välittömästi.

Mutta on kaksi asiaa, jotka sinun pitäisi tietää:

  • Vaikka väki kapinoisi nykyistä hallitsijaa vastaan, hänellä on edelleen täysi pääsy valtakuntaan, hän voi hallita ja rekrytoida joukkoja ja määrätä tukiyksiköitä, jotka sinun pitäisi tietenkin lähettää ennen tai kun siirtokunta-alus saapuu.
  • Ja tässä tapauksessa (toisin kuin kapinan hyökkäys), sekä maa- että meritaisteluita täytyy voittaa!

Huom: Sinulla on vain 12 tuntia sen jälkeen, kun kapina on alkanut saada siirtokunta-aluksen saapumaan riidanalaiseen kaupunkiin. Kun tämä aika on kulunut, omistaja onnistuu tukahduttamaan kapinan. (Tämä aikaväli ei ole riippuvainen maailman nopeudesta.)

Aavekaupungit

Voit tietenkin myös valloittaa aavepunkeja maailmoissa, joissa on kapinallisjärjestelmä. Mutta koska niissä ei ole johtajaa, jota vastaan kapinoida, ei ole tarvetta hyökätä kapinaa vastaan. Sinun tarvitsee vain lähettää siirtokunta-alus (mukana seuraa suojelujoukkoja), kaapata kaupunki ja sisällyttää se valtakuntaasi. Jos alus selviytyy saapumisestaan, kaupunki on sinun välittömästi edellyttäen, että täytät tarvittavat kulttuurivaatimukset toisen kaupungin omistamiselle. Kaupungissa, josta siirtokunta-alus purjehtii, sinun ei välttämättä tarvitse tutkia "valloitusta" tällä taktiikalla.

Jos kaupunkisi on valloitettu

Onko vihollisesi vienyt sinulta kaiken? Ei hätää, Grepoliksessa se ei tarkoita maailman loppua. Jos kaupunkisi siirtyy toisen pelaajan omistukseen, saat mahdollisuuden aloittaa uudella valtakunnalla saman tien, ja välttää samoja virheitä. Olemme toki tietoisia siitä, että uudelleen aloittaessa, jäät hieman edistyneimpien kaupunkien jälkeen. Siksi olemme sijoittaneet uuden kaupunkivaltiosi paikkaan, jossa naapurisi ovat samalla tasolla kanssasi. Aloittamalla uudelleen saat mahdollisuuden käyttää jo hankittua tieto-taitoa ja tulla paremmaksi ja vahvemmaksi.