Polttoalus

Wiki Grepolis FIsta
Hyppää navigaatioon
Polttoalus
Fireship 90x90.jpg
Polttoalus
Polttoaluksia voidaan käyttää vain puolustuksessa: ne taistelevat viimeisenä ja osallistuvat taisteluun vasta tavanomaisen meritaistelun jälkeen. Polttoalukset eivät voi tuhota siirtokunta-aluksia eikä kuljetusaluksia. Jokainen polttoalus voi tuhota jonkin toisen aluksen, mutta samalla se tuhoutuu myös itse.
Edellyttää polttoalusten tutkimusta akatemiassa. Saatavissa tasolla 19.
Hinnat Arvot
Wood.png: 500 Stone.png: 750 Silver.png: 150 Pop.png: 8
Kapasiteetti: 0 Speed.png: 5 Attboat.png: 0 Def.png: 0

Yksikön nopeus on yksikkönopeuden 1 maailmoille. (Yksikkönopeus 15:lla nopeus on 30 maailman nopeudessa 2).

Kuvaus

Polttoalukset ovat palavia laivoja, jotka kohtaavat vihollislaivaston ja sytyttävät sen tuleen. Niitä voidaan käyttää vain puolustukseen. Kukin polttoalus voi tuhota yhden vihollisaluksen, jonka jälkeen se tuhoutuu itse. Polttoalukset ovat todella hitaita ja ne yleensä lähetetään tukemaan kaksisoutualuksia.

Polttoalukset ovat taistelusi viimeisiä aluksia, sillä ne taistelevat vain pakon edestä. Esim. jos sinulla on kaksisoutualus ja polttoalus, käytetään vain kaksisoutualusta ja mikäli ne ovat kaikki uponneet, vasta silloin polttoalus ryhtyy taisteluun.

Polttoalukset eivät upota kuljetusaluksia, nopeita kuljetusaluksia, siirtokunta-aluksia tai hydroja. Polttoalukset voivat tuhota VAIN kaksisoutuveneitä, kolmisoutualuksia ja polttoaluksia.

Valloitetut maailmat:
Polttoaluksia käytetään toisinaan valloitetuissa maailmoissa, koska ne voidaan käynnistää hyökkäykseen, mutta vain jos hyökkäyksessä on mukana siirtokunta-alus. Piiritystä puolustettaessa, polttolaukset eivät puolusta siirtokunta-aluksia, sillä ne eivät osallistu taisteluun ennen kuin yksiköt ovat kuolleet.